Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Met dank aan
Sprengers Advocaten
« Bekijk Artikel 27

Instemmingsbevoegdheid

Kern


De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de in dit artikellid opgesomde regelingen op het terrein van het sociale beleid van de onderneming, voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen. Om te bepalen of een regeling onder het bereik van art. 27 lid 1 WOR valt, moet niet naar de letter maar vooral naar de bedoeling van de regeling worden gekeken.

Een besluit is daardoor ook instemmingsplichtig wanneer het weliswaar niet geheel betrekking heeft op één van de afzonderlijke onderwerpen als bedoeld in art. 27 lid 1 WOR, maar wel belangrijke trekken van een aantal van die onderwerpen vertoont, zoals een regeling op het gebied van de personeelsopleiding, een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling en een personeelsvolgsysteem.


Aanwijzingen


Bij alle in art. 27 lid 1 WOR genoemde aangelegenheden gaat het om besluiten van algemene strekking. Daaronder moeten besluiten worden verstaan die betrekking hebben op alle -of een of meer groepen van de- in de onderneming werkzame personen die herhaald kunnen worden toegepast.

Gaat het om meerdere individuele besluiten, dan kan daar onder bepaalde omstandigheden wel uit worden afgeleid dat er wel een besluit tot vaststelling of wijziging van een instemmingsplichtige regeling is genomen, wanneer aan deze kenmerken is voldaan. Volgens de rechtspraak behoeft het pilot-karakter van een besluit aan de herhaalde toepasbaarheid niet af te doen

Is er eenmaal sprake van een regeling als bedoeld in de opsomming van art. 27 lid 1 WOR, dan behoeft ook een eenmalige afwijking van die regeling de voorafgaande instemming van de ondernemingsraad. Ontstaat er over een bestaande regeling een interpretatieverschil, dan is dat op zichzelf onvoldoende om een wijziging van de regeling aan te nemen.

In de rechtspraak is uitgemaakt dat het instemmingsrecht als bedoeld in art. 27 lid 1 WOR geen betrekking heeft op primaire arbeidsvoorwaarden. Deze uitzondering vloeit voort uit de parlementaire geschiedenis van de WOR en een aantal wijzigingen van de WOR en strekt ertoe te voorkomen dat de ondernemingsraad niet in het vaarwater van de vakorganisaties komt. Bij primaire arbeidsvoorwaarden moet er in beginsel worden gedacht aan de arbeidsduur, het aantal vakantiedagen en de hoogte van het salaris.


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Ktr. Breda 20 augustus 2003, JAR 2004/137: OR Belastingdienst Particulieren en Ondernemingen Breda/Staat der Nederlanden

Hof Amsterdam 9 maart 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN1325: OR/Regionaal Politiekorps Amsterdam-Amstelland

WOR artikelen

Andere uitspraken over dit artikel

Gerelateerde Q&A

 • We krijgen als OR advies- en instemmingsaanvragen van een tussenholding. Stel dat het tot een conflict komt en de zaak komt voor de rechter, hebben wij juridisch dan bevoegdheden in de tussenholding?

  Antwoord en Advies:

  De bestuurder heeft onlangs een 'tussenholding' opgericht tussen de Holding en een w

 • Heeft de OR advies- of instemmingsrecht bij het invoeren van een opleidingsbeleid?

  Antwoord en Advies:

  Toelichting op de vraag:
  Binnenkort moeten alle medewerkers traininge

 • Mag je de taken van de Preventiemedewerker neerleggen bij meerdere medewerkers in de organisatie en of mag het hoofd Personeelszaken deze taken op zich nemen?

  Antwoord en Advies:

  ANTWOORD
  Elke wet kent een uitleg naar de letter en naar de geest. In de Arb

 • Heeft de OR Instemmingsrecht bij inschakelen van een tweede bedrijfsarts t.b.v. een second opinion?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Het recht van de werknemer om voor een second opinion naar

 • Valt de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming onder het instemmingsrecht?

  Antwoord en Advies:

  De situatie:
  Onze organisatie is een joint venture van meerdere bedri

 • Is accreditatie en registratie (BIG) de verantwoordelijkheid van de werkgever of de werknemer?

  Antwoord en Advies:

  De situatie:
  Om als arbeids-, bedrijfs- of fysiotherapeut geregistree

 • Is de OR bevoegd om bij een gedeeltelijke harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voor de hele regeling opnieuw instemming te verlenen?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  De OR heeft een instemmingsverzoek gekregen voor de gedeelt

 • Is de vervanging van een IT-systeem advies of instemmingsplichtig?

  Antwoord en Advies:

  Uitgebreide vraag:
  De laatste tijd zijn wij bezig met onderwerpen die

 • Is het harmoniseren na de fusie van een gedragscode internet- en email-gebruik instemmingsplichtig of advies plichtig?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Onze organisatie is vorig jaar gefuseerd. De bestuurder is bezig alle regeli

 • Ik overweeg mij kandidaat te stellen voor de nieuwe rol van vertrouwenspersoon in onze organisatie. Ik ben op dit moment ook lid van de ondernemingsraad. Kan deze combinatie van rollen goed samengaan?

  Antwoord en Advies:

  Het antwoord:
  Zoals wel vaker het geval is met algemeen geldende wetg

 • Mag een werkgever medewerkers ‘verplichten’ over te stappen naar een ander pensioenfonds?

  Antwoord en Advies:

  Situatie:
  In de afge

 • Moet de OR instemming verlenen aan de harmonisatie van de bedrijfskleding?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  De OR heeft een instemmingsaanvraag Kledingregeling ontvang

 • Als OR hebben we instemming gegeven voor de invoering van een nieuw rooster- en plansysteem. Moeten wij opnieuw instemming verlenen wanneer de bestuurder kiest voor een ander systeem?

  Antwoord en Advies:

  In maart 2016 hebben we als OR instemming gegeven voor de invoering van een nieuw rooster en plansys

 • Moet je als OR een eerder ingeroepen nietigheid over een leaseregeling intrekken wanneer de bestuurder zijn besluit alsnog terugdraait?

  Antwoord en Advies:

  De aanleiding:
  Wij hebben een paar maanden geleden een nietigheidsver

 • Organisatie wordt eigen risicodrager (ERD) voor de ziektekosten. Heeft OR advies- of instemmingsrecht?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  De organisatie kiest ervoor om eigen risicodrager (ERD) te

 • De vragen: Is het harmoniseren van functiebeschrijvingen instemmingsplichtig?Is het toevoegen van kerncompetenties aan huidige functiebeschrijvingen instemmingsplichtig?

  Antwoord en Advies:

  De situatie:
  De bestuurder heeft een plan van aanpak harmonis

 • Wij ontvingen een adviesaanvraag voor een wijziging van het parkeerbeleid voor onze organisatie. In de brief verwijst de Raad van Bestuur naar artikel 25 van de WOR, maar ze kan voor dit onderwerp geen specifiek artikel aanwijzen. Onze OR denkt dat het een instemmingsverzoek moet zijn over arbeidsvoorwaarden. Klopt dat?

  Antwoord en Advies:

  Het Antwoord:
  Het is in ieder geval niet adviesplichtig conform artik

 • Vanaf welk aantal medewerkers is er sprake van een groep en moet de OR instemming verlenen?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Hoe bepaal je in een kleine organisatie wanneer je er als O

 • De wettelijke regeling omtrent vakantieverlof wordt 4,5 jaar na dato ingevoerd. Wat is daar nu nog de positie van de OR in?

  Antwoord en Advies:

  De achtergrond:
  Onderstaande mail ontving de hele organisatie. Wij al

 • Verder lezen?

  WORonline is handig voor al uw vragen over de toepassing van de WOR?

  Word abonnee
Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie