Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Met dank aan
Sprengers Advocaten
« Bekijk Artikel 25

Adviesrecht : bevoegdheid

Kern


De ondernemer dient de ondernemingsraad om advies te vragen over bepaalde, in de opsomming van art. 25 lid 1 WOR opgenomen voorgenomen besluiten. Het gaat daarbij om belangrijke besluiten van financieel- economische en bedrijfsorganisatorische aard. De opsomming van art. 25 lid 1 WOR is uitputtend. Aangelegenheden die in de opsomming niet worden genoemd, vallen er dus ook niet onder.


Aanwijzingen


Vaak speelt de vraag of een besluit als ‘belangrijk’ is aan te merken in de zin van art. 25 lid 1 WOR. Uit de rechtspraak van de Ondernemingskamer blijkt dat dit per geval wordt getoetst aan de specifieke feitelijke omstandigheden. Uit de rechtspraak is wel een aantal factoren af te leiden die bepalen of er sprake is van een belangrijk besluit, zoals:

- het aantal personeelsleden waarvoor het besluit gevolgen heeft. Het kan gaan om directe gevolgen, zoals het aantal door een reorganisatie getroffen personeelsleden, maar ook om indirecte gevolgen. Zo is de wijziging van een driehoofdige naar een eenhoofdige directie niet (alleen) belangrijk vanwege het aantal personeelsleden die het direct betreft, maar juist vanwege de indirecte gevolgen voor de onder de directie vallende werknemers.

- de aard van de personele gevolgen. Wanneer een besluit gepaard gaat met gedwongen ontslagen, is de kans groot dat de Ondernemingskamer dit als een belangrijk besluit kwalificeert. Wanneer een besluit tot het opheffen van een expeditieafdeling met 8 werknemers, gepaard gaat met 3 gedwongen ontslagen, kan dat als belangrijk worden bestempeld. Gaat het om een besluit tot het inkrimpen van een afdeling met twee werknemers (25% van de afdeling) zonder gedwongen ontslag op een totaal van 6.000 binnen de onderneming werkzame personen, dan is dat besluit in beginsel niet adviesplichtig. Dat laatste kan echter anders zijn als afdeling in geheel zou worden opgeheven.

- de financiële gevolgen van het besluit. Is er sprake van een belangrijke investering afgemeten aan hetgeen normaliter aan investeringen plaatsvindt?

- de gevolgen voor de bevoegdheidsverdeling binnen de onderneming, waarbij het niet altijd behoeft te gaan om aanwijsbare gevolgen voor het personeel in de onderneming. Indien binnen een directieteam taken worden herverdeeld, zonder dat dit gevolgen heeft voor het personeel daaronder, behoeft er geen sprake te zijn van een adviesrecht

Een pragmatische oplossing is dat de bestuurder advies vraagt met een voorbehoud, namelijk dat hij van mening blijft dat het voorgenomen besluit niet adviesplichtig is. Partijen kunnen zich dan concentreren op de inhoudelijke kant in plaats van op de procedurele kant van de zaak.


Jurisprudentie

‚Äč(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Hof Amsterdam 29 mei 2007, JAR 2007/ 204: OR/TNT Fashion Group

Hof Amsterdam OK 18 mei 2004, JAR 2004/164: OR/Novio

WOR artikelen

Andere uitspraken over dit artikel

Gerelateerde Q&A

 • We krijgen als OR advies- en instemmingsaanvragen van een tussenholding. Stel dat het tot een conflict komt en de zaak komt voor de rechter, hebben wij juridisch dan bevoegdheden in de tussenholding?

  Antwoord en Advies:

  De bestuurder heeft onlangs een 'tussenholding' opgericht tussen de Holding en een w

 • De organisatie wil zelf een opleiding gaan ontwikkelen. Heeft de OR recht op Instemming?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Valt een wijziging in de opleiding voor Eerst Verantwoordel

 • Is de splitsing van een functie adviesplichtig?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Tijdens de reorganisatie is een functie regiomanager X verv

 • Is de tijdelijke functie van projectleider adviesplichtig?

  Antwoord en Advies:

  De situatie
  De bestuurder heeft een vacature uitstaan voor een projec

 • Is de vervanging van een IT-systeem advies of instemmingsplichtig?

  Antwoord en Advies:

  Uitgebreide vraag:
  De laatste tijd zijn wij bezig met onderwerpen die

 • Is het harmoniseren na de fusie van een gedragscode internet- en email-gebruik instemmingsplichtig of adviesplichtig?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Onze organisatie is vorig jaar gefuseerd. De bestuurder is bezig alle regeli

 • Kan de bestuurder een ongevraagd advies naast zich neerleggen?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  De bestuurder wil het advies van de OR - wat zij heeft inge

 • Maakt een Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) het overbodig om een adviesaanvraag in te dienen?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  In het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) is een grote i

 • Een businessunit wordt opgeheven en dit betekent tevens een organogramwijziging. De bestuurder is van mening dat het niet adviesplichtig is omdat het inmiddels een lege huls is nu er geen medewerkers meer in werkzaam zijn. Graag jouw advies.

  Antwoord en Advies:

  Eerst maar eens de betreffende leden uit artikel 25 WOR hieronder plaatsen:
  De ondernemingsra

 • Organisatie wordt eigen risicodrager (ERD) voor de ziektekosten. Heeft OR advies- of instemmingsrecht?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  De organisatie kiest ervoor om eigen risicodrager (ERD) te

 • Pilot overdracht taken callcenter aan externe partij.

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Wij hebben een eigen callcenter. Omdat de hoeveelheid werk

 • De vragen: Is het harmoniseren van functiebeschrijvingen instemmingsplichtig?Is het toevoegen van kerncompetenties aan huidige functiebeschrijvingen instemmingsplichtig?

  Antwoord en Advies:

  De situatie:
  De bestuurder heeft een plan van aanpak harmonis

 • Wij ontvingen een adviesaanvraag voor een wijziging van het parkeerbeleid voor onze organisatie. In de brief verwijst de Raad van Bestuur naar artikel 25 van de WOR, maar ze kan voor dit onderwerp geen specifiek artikel aanwijzen. Onze OR denkt dat het een instemmingsverzoek moet zijn over arbeidsvoorwaarden. Klopt dat?

  Antwoord en Advies:

  Het Antwoord:
  Het is in ieder geval niet adviesplichtig conform artik

 • Valt een niet ingrijpende wijziging in de organisatie en de daarbij betrokken functies van een klein aantal medewerkers onder het Advies- of Instemmingsrecht? Onze bestuurder stuurt de OR de onderstaande toelichting.

  Antwoord en Advies:

  Toelichting bestuurder:
  Er komen voor een beperkt aantal

 • Welke rechten heeft de OR bij de benoeming van een nieuwe bestuurder? Deel 1

  Antwoord en Advies:

  Onderstaand lezen jullie de toelichting op het Adviesrecht van de OR bij het aanstellen van een nieu

 • Welke rechten heeft de OR bij de benoeming van een nieuwe bestuurder? (vervolg)

  Antwoord en Advies:

  (Vervolg)

  Huidige ontstane situatie van de organisatie

 • Verder lezen?

  WORonline is handig voor al uw vragen over de toepassing van de WOR?

  Word abonnee
Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie