Een moment geduld a.u.b.

Vraag 1/3

Volgens artikel 30 WOR moet de ondernemingsraad in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over elk door de ondernemer voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming. Wie betreft dit bij een meerkoppige directie?

  • A: Alleen de bestuurder die belast is met het hoogste gezag in de onderneming
  • B: Alleen de bestuurder die gesprekspartner is van de ondernemingsraad
  • C: Alle bestuurders ongeacht hun positie in het bestuur
Vraag 2/3

Wanneer kan een ondernemingsraad commissies instellen?

  • A: Als dit voor de vervulling van zijn taak nodig is en de ondernemer akkoord gaat
  • B: Als de ondernemingsraad dat wegens tijdgebrek nodig vindt
  • C: Als de onderneming uit meer dan 100 werkzame personen bestaat
Vraag 3/3

Als de directie het personeel niet toestaat een mailbericht aan alle collega’s te sturen, geldt dat dan ook voor de ondernemingsraad?

  • A: Nee, want de ondernemer moet faciliteiten aan de ondernemingsraad beschikbaar stellen
  • B: Nee, want de ondernemingsraad bepaalt zelf hoe hij communiceert met de achterban
  • C: Ja, want de ondernemingsraad kan alleen gebruikmaken van faciliteiten die in de onderneming beschikbaar zijn

Benieuwd naar je score?

Vul je gegevens in en wij sturen je de uitslag van de toets naar je mailbox.
De mail met de uitslag is verstuurd! Open je mailbox en daag je collega’s uit!

Succesvol gestuurd!

De mail met de uitslag is verstuurd! Daag nu ook direct uw collega's uit!
Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie